NNW Pracownik oświaty

GRUPOWE SUPER UBEZPIECZENIA NNW

WARIANT I Wybierz WARIANT II Wybierz WARIANT III Wybierz WARIANT IV Wybierz
Składka miesięczna / osoba 43 zł 50 zł 56 zł 65 zł
Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej Świadczenie do wypłaty w PLN
Śmierć Osoby Ubezpieczonej śmierć 45 000 zł 50 000 zł 55 000 zł 60 000 zł
Śmierć Osoby Ubezpieczonej choroba śmiertelna 22 500,00 zł 25 000,00 zł 27 500,00 zł 30 000,00 zł
Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku 110 000,00 zł 125 000,00 zł 135 000,00 zł 160 000,00 zł
Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie udaru mózgu lub zawału serca 60 000,00 zł 70 000,00 zł 75 000,00 zł 90 000,00 zł
Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie wypadku przy pracy 135 000,00 zł 170 000,00 zł 175 000,00 zł 210 000,00 zł
Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie wypadku komunikacyjnego 135 000,00 zł 170 000,00 zł 175 000,00 zł 210 000,00 zł
Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy</td> 180 000,00 zł 240 000,00 zł 255 000,00 zł 300 000,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku za 1% 450,00 zł 500,00 zł 550,00 zł 600,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca za 1% 400,00 zł 450,00 zł 500,00 zł 600,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy za 1% 600,00 zł 700,00 zł 800,00 zł 1 200,00 zł
Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego wypadku 20 000,00 zł 30 000,00 zł 40 000,00 zł 60 000,00 zł
Poważne zachorowanie – wariant plus 4 000,00 zł 5 000,00 zł 6 000,00 zł 8 000,00 zł
Leczenie specjalistyczne 3 000,00 zł 3 500,00 zł 4 000,00 zł 5 000,00 zł
„Operacja chirurgiczna
pięć grup wypłaty: A 100%, B 75%; C 50%; D 25%; E 12,5%”
1 500,00 zł 2 000,00 zł 2 400,00 zł 2 800,00 zł
1 125,00 zł 1 500,00 zł 1 800,00 zł 2 100,00 zł
750,00 zł 1 000,00 zł 1 200,00 zł 1 400,00 zł
375,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 700,00 zł
187,50 zł 250,00 zł 300,00 zł 350,00 zł
Pobyt w szpitalu w następstwie choroby (od 2 dnia do 180 dnia pobytu) 50 zł 55 zł 60 zł 70 zł
Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (od 2 dnia do 180 dnia pobytu) 200 zł 220 zł 250 zł 290 zł
Pobyt w szpitalu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (od 2 dnia do 180 dnia pobytu) 100 zł do 14 dni / 50 zł od 15 dnia zawał serca i udar mózgu 110 zł do 14 dni / 55 zł od 15 dnia zawał serca i udar mózgu 120 zł do 14 dni / 60 zł od 15 dnia zawał serca i udar mózgu 140 zł do 14 dni / 60 zł od 15 dnia zawał serca i udar mózgu
Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego (od 2 dnia do 180 dnia pobytu) 250 zł do 14 dni/ 200 zł od 15 dnia wypadek komunikacyjny 275 zł do 14 dni/ 220 zł od 15 dnia wypadek komunikacyjny 310 zł do 14 dni/ 250 zł od 15 dnia wypadek komunikacyjny 360 zł do 14 dni/ 250 zł od 15 dnia wypadek komunikacyjny
Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy (od 2 dnia do 180 dnia pobytu) 250 zł do 14 dni/ 200 zł od 15 dnia wypadek przy pracy 275 zł do 14 dni/ 220 zł od 15 dnia wypadek przy pracy 310 zł do 14 dni/ 250 zł od 15 dnia wypadek przy pracy 360 zł do 14 dni/ 250 zł od 15 dnia wypadek przy pracy
Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 2 dnia do 180 dnia pobytu) 300 zł do 14 dni/ 200 zł od 15 dnia wypadek komunikacyjny przy pracy 350 zł do 14 dni/ 220 zł od 15 dnia wypadek komunikacyjny przy pracy 430 zł do 14 dni/ 250 zł od 15 dnia wypadek komunikacyjny przy pracy 500 zł do 14 dni/ 250 zł od 15 dnia wypadek komunikacyjny przy pracy
Pobyt na OIOM (zasiłek jednorazowy) 500,00 zł 600,00 zł 800,00 zł 1 000,00 zł
Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu w następstwie NW lub choroby ( zasiłku dziennego) 40,00 zł 55,00 zł 60,00 zł 70,00 zł
Karta apteczna (zasiłek jednorazowy) 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł
Czasowa niezdolność do pracy brak brak brak 300,00 zł
Osierocenie dziecka 4 000,00 zł 5 000,00 zł 6 000,00 zł 8 000,00 zł
Urodzenie się dziecka 1 200,00 zł 1 500,00 zł 1 700,00 zł 1 800,00 zł
Urodzenie dziecka martwego 2 400,00 zł 3 000,00 zł 3 400,00 zł 3 600,00 zł
Urodzenie się dziecka w wyniku ciąży mnogiej 1 000,00 zł 1 500,00 zł 1 700,00 zł 1 800,00 zł
Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 1 000,00 zł 1 500,00 zł 1 700,00 zł 1 800,00 zł
Urodzenie się dziecka z niską punktacją w skali APGAR 1 000,00 zł 1 500,00 zł 1 700,00 zł 1 800,00 zł
Śmierć rodzica lub teścia 1 900,00 zł 2 000,00 zł 2 200,00 zł 2 500,00 zł
Śmierć rodzica lub śmierć teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1 900,00 zł 4 000,00 zł 4 400,00 zł 5 000,00 zł
Śmierć małżonka 10 000,00 zł 13 000,00 zł 14 000,00 zł 15 000,00 zł
Śmierć małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 20 000,00 zł 26 000,00 zł 28 000,00 zł 30 000,00 zł
Śmierć małżonka w następstwie wypadku komunikacyjnego 20 000,00 zł 26 000,00 zł 42 000,00 zł 45 000,00 zł
Poważne zachorowanie małżonka – wariant plus 3 000,00 zł 4 000,00 zł 6 000,00 zł 8 000,00 zł
Śmierć dziecka 5 000,00 zł 6 000,00 zł 7 000,00 zł 10 000,00 zł
Śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10 000,00 zł 12 000,00 zł 14 000,00 zł 20 000,00 zł
Pogorszenie się stanu zdrowia i konieczność uzyskania świadczeń assistance VIP TAK TAK TAK TAK
Pogorszenie się stanu zdrowia i konieczność uzyskania świadczeń assistance w okolicznościach utraty pracy TAK TAK TAK TAK
Składka miesięczna / osoba 43 zł 50 zł 56 zł 65 zł
KONTAKT: SUPER UBEZPIECZENIA
tel.: +48 574-88-95-95
E- mail: biuro@super-ubezpieczenia.com.pl
*Kwota wypłaty zawiera zsumowane wartości świadczeń za poszczególne zdarzenia w skład ochrony
UWAGA: Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia w PEŁNYM ZAKRESIE
Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz

Napisz do nas!